0%

کمک به موسسه بهزیستی
  • 1,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

کمک به سیل زدگان کرمانشاه
  • 3,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

کمک به مردم زلزله زده
  • 5,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز