داوطلب شوید

اگر به همراهی داوطلبانه با موسسه خیریه ترنم مشتاق هستید، تنها کافی است پس از تکمیل فرم زیر، منتظر تماس کارشناسان منابع انسانی برای هماهنگی روز و زمان معارفه ی حضوری باشید.


  مسئولین داوطلب ترنم

  موسسه خیریه ترنم، در 2 معاونت و 9 کمیته فعال در راستای ارائه خدمات به جامعه کودکان بیمار فعالیت می کند.

  محمدحسین کلهر

  معاون داخلی

  حسین پورمحمدی

  معاون اجرایی

  نیلوفر رضایی

  مسئول کمیته حمایت و درمان

  امیر صمدبیگی

  مسئول کمیته مالی،اداری و حقوقی

  فاطمه اسماعیلی

  مسئول کمیته ارتباطات و حامیان

  پریسا خرامی

  مسئول کمیته منابع انسانی

  مهتاب مستوفی پور

  مسئول کمیته دبیرخانه

  سعید مافی

  مسئول کمیته پشتیبانی و اجرایی

  سید محمد عارف احمدی

  مسئول کمیته روابط عمومی

  پویا عبدی

  مسئول کمیته تولید محصول و ارائه خدمات

  صبا طهماسبی

  مسئول کمیته هنری و خلاقیت