استند های تسلیت و شادباش

سفارش استندهای تبریک و تسلیت ترنم راهیست تا همدلی خود با عزیزانمان را، به سلامتی کودکان بیمار گره بزنیم.

لطفا قبل از سفارش نکات زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

1- در حال حاضر، سفارش استندها تنها برای محدوده ی شهر تهران امکانپذیر است.

2- مدت زمان در نظر گرفته شده برای قرارگیری استندها در محل مورد نظر، چهار ساعت است؛ در صورت اضافه شدن به این زمان، هزینه متفاوت خواهد بود.

3- حمل و نصب استندها توسط داوطلبین مؤسسه انجام میشود.

استند های تسلیت

کد استند: 401

7,000,000 ريال

کد استند: 402

7,000,000 ريال

کد استند: 403

7,000,000 ريال

کد استند: 404

7,000,000 ريال

کد استند: 405

7,000,000 ريال

کد استند: 406

7,000,000 ريال

کد استند: 407

7,000,000 ريال

کد استند: 408

7,000,000 ريال

استند های تبریک

کد استند: 501

7,500,000 ريال

کد استند: 502

7,500,000 ريال

کد استند: 503

7,500,000 ريال

کد استند: 504

7,500,000 ريال