استند های شادباش

سفارش استندهای تبریک ترنم راهیست تا همدلی خود با عزیزانمان را، به سلامتی کودکان بیمار گره بزنیم.

لطفا قبل از سفارش نکات زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

1- در حال حاضر، سفارش استندها تنها برای محدوده ی شهر تهران امکانپذیر است.

2- مدت زمان در نظر گرفته شده برای قرارگیری استندها در محل مورد نظر، چهار ساعت است؛ در صورت اضافه شدن به این زمان، هزینه متفاوت خواهد بود.

3- حمل و نصب استندها توسط داوطلبین مؤسسه انجام میشود.

کد استند: 501

7,500,000 ريال

کد استند: 502

7,500,000 ريال

کد استند: 503

7,500,000 ريال

کد استند: 504

7,500,000 ريال