استند و کارت تبریک و تسلیت خیریه ترنم

استند ها و کارت های تبریک و تسلیت خیریه ترنم راهیست تا در کنار نشان دادن همدلی یا همدردی، قدمی موثر در راستای سلامتی و تامین هزینه های کودکان مبتلا به بیماری خاص برداریم.

استند تسلیت

استند تسلیت

در کنار همدردی با عزیزانتان، التیام درد کودکان بیمار باشید
مشاهده

کارت تسلیت

کارت تسلیت

در کنار نشان دادن همدلی خود، همراه کودکان بیمار باشید
مشاهده

کارت تسلیت دیجیتال

کارت تسلیت دیجیتال

در شادی روزهای سلامتی، کنار کودکان بیمار بایستید
مشاهده

استند تبریک

استند تبریک

در شادی روزهای سلامتی، کنار کودکان بیمار بایستید
مشاهده

کارت تبریک

کارت تبریک

لحظه‌های خوبتان را با کودکان بیمار قسمت کنید
مشاهده

کارت تبریک دیجیتال

کارت تبریک دیجیتال

لحظه‌های خوبتان را با کودکان بیمار قسمت کنید
مشاهده