شمس

توضیحات تکمیلی

ابعاد تابلو

فرم تابلو

رنگ غالب

,

جنس رنگ زمینه

,

جنس رنگ نوشته

محتوای نوشتاری

ارزش اثر

توضیحات تکمیلی

ابعاد تابلو

فرم تابلو

رنگ غالب

,

جنس رنگ زمینه

,

جنس رنگ نوشته

محتوای نوشتاری

محصولات مرتبط