نارنج

توضیحات تکمیلی

ابعاد تابلو

فرم تابلو

رنگ غالب

جنس رنگ زمینه

جنس رنگ نوشته

محتوای نوشتاری

ارزش اثر

توضیحات

سبز مثل زنده بودن یک جنگل با درختانی سربه فلک کشیده…

توضیحات تکمیلی

ابعاد تابلو

فرم تابلو

رنگ غالب

جنس رنگ زمینه

جنس رنگ نوشته

محتوای نوشتاری

محصولات مرتبط

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…