امید

توضیحات تکمیلی

ابعاد تابلو

فرم تابلو

جنس رنگ زمینه

جنس رنگ نوشته

محتوای نوشتاری

رنگ غالب

ارزش اثر

550,000 تومان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

تابلوی بسم الله با فرم لوزی یادآور خوبی برای بهترین شروع هر کار است.

توضیحات تکمیلی

ابعاد تابلو

فرم تابلو

جنس رنگ زمینه

جنس رنگ نوشته

محتوای نوشتاری

رنگ غالب

محصولات مرتبط