خیریه دانشجویی تعالی راه نیکی و مهر (ترنم)، درکنار دریافت کمک‌های نقدی آمادگی قبول کمک‌های اهدایی نیکوکاران به صورت کالاهای اهدایی را نیز دارد.

پرداخت هزینه دارو ، پرداخت هزینه بیمارستان، پرداخت هزینه پک ماهیانه (غذایی- بهداشتی) ، پرداخت هزینه تجهیز منزل مددجو ، پرداخت کمک ماهیانه به مددجو دسته‌بندی می‌شوند.

شما می‌توانید با پرکردن فرم عضویت باشگاه خیرین ترنم و یا تماس با دفتر ترنم از لیست اقلام و تجهیزات مورد نیاز خیریه دانشجویی تعالی راه نیکی و مهر مطلع شوید.