Logo

خیریه تعالی راه نیکی و مهر تهران
(ترنم)

دارای مجوز رسمی سازمان بهزیستی تهران
(شماره ثبت: 42397)
درمان و حمایت

یکی از بخش های اصلی ترنم، که شامل واحد های پزشکی، روانشناسی، مددکاری، فرهنگی و آموزش می باشد.

افراد برای حضور در این بخش، جذب و مصاحبه و طبق توانایی و علاقه مندی، در واحد های مربوطه به فعالیت می پردازند. از اهداف این مجموعه، می توان به حمایت مالی، مادی، معنوی، آموزشی و تحصیلی، سرگرمی، درمانی و .. از مددجویان و خانواده هایشان، و فرهنگسازی در راستای آگاه سازی، اشاره کرد.

روابط عمومی

از دیگر بخش های اصلی ترنم، بخش روابط عمومی است.

واحد های این بخش که شامل تشریفات، پرزنت، تولید محتوا، سمعی و بصری، شبکه های اجتماعی، اسپانسرینگ و ترجمه می باشد، توسط متخصصین مربوطه هدایت می شود. از اهداف اصلی بخش روابط عمومی این مجموعه میتوان به ارتباط سازی و جذب افراد، حمایت چهره های مقبول اجتماعی و اطلاع رسانی های گسترده از مجموعه به مخاطبان اشاره کرد.

مالی، اداری و پشتیبانی

این بخش شامل واحد های
اجرایی، مالی-اداری-حقوقی، و منابع انسانی می باشد.

-واحد اجرایی، از اصلی ترین بخش های این مجموعه، و هسته اصلی فعالیتهای خیریه است، که به اجرا درامدن پروژه های مختلف در تمامی بخش ها را میسر می نماید.

-و افراد برای عضویت داوطلبانه توسط روال کاری منابع انسانی، به این مجموعه می پیوندند.

ترنم را همراهی کنید

جهت آشنایی بیشتر، ما را در رسانه های اجتماعی ترنم
(تلگرام، اینستاگرام، سایت)، دنبال کنید.

حمایت مالی از کودکان ترنم

در کمک به کودکان بیماری های خاص شریک باشید

حمایت مالی