خیریه ترنم ، حامی کودکان مبتلا به بیماری خاص
با ما تماس بگیرید 0990-017-0120
کمک به خیریه

درباره ما

گذشته ترنم

شروع ترنم

خیریه تعالی راه نیکی مهر تهران (ترنم) در سال ۱۳۹۱ به همت دانشجویان مختلف شهر تهران و با هدف حمایت مادی و معنوی از کودکان مبتلا به بیماری خاص و خانواده ایشان شکل گرفت تا نتیجه ،بهبود کیفیت زندگی این کودکان در دوره ی بیماری و مراقبت های پس از آن باشد.امروز مجموعه ی ترنم با حمایت از بیش از چهارصد کودک مبتلا به بیماری خاص و ده صد خانواده ی نیازمند در حوزه ی درمان،مددکاری،توانبخشی، روانشناسی،آموزش و معیشت در حال فعالیت می باشد.

این مجموعه تلاش میکندبا همت خیرین و تعاملات اجتماعی با افراد و مجموعه ها،بتواند شرایطی را فراهم سازد تا خاطر هیچ یک از این خانواده ها از رنج آزرده نشود و امید دارد بتواند شرایط امنی را برای نیازمندان مهیا کند.

هیأت مدیره

نایب رییس هیأت مدیره

 

رییس هیأت مدیره

خزانه دار هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل


مشاور مدیرعامل

 

مشاور مدیر عامل

اشتراک در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و مطالب ما