کمپین ها

اخبار

درباره ترنم

تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات جمع شدند تا انواعحمایت‌های مادی و معنوی را در اختیار کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص قرار دهند. این حمایت‌ها از مرحله بستری شدن کودکان آغاز می‌شود و تا ترخیص از بیمارستان و مراقبت‌های پس از آن ادامه می‌یابد.کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص پس از انجام عمل پیوند مغز استخوان در بخش قرنطینه بیمارستان شریعتی تهران بستری می‌شوند و گاهی حتی تا چهار ماه نیز ممکن است برای انجام روند درمان در این بخش باقی بمانند.

درباره ما
حامیان ترنم