خیریه ترنم ، حامی کودکان مبتلا به بیماری خاص
با ما تماس بگیرید 0990-017-0120
کمک به خیریه

درباره ترنم

خیریه تعالی راه نیکی مهر تهران (ترنم) در سال ۱۳۹۱ به همت دانشجویان مختلف شهر تهران و با هدف حمایت مادی و معنوی از کودکان مبتلا به بیماری خاص و خانواده ایشان شکل گرفت تا نتیجه ،بهبود کیفیت زندگی این کودکان در دوره ی بیماری و مراقبت های پس از آن باشد.امروز مجموعه ی ترنم با حمایت از بیش از چهارصد کودک مبتلا به بیماری خاص و ده صد خانواده ی نیازمند در حوزه ی درمان،مددکاری،توانبخشی، روانشناسی،آموزش و معیشت در حال فعالیت می باشد.

حامیان موسسه

اشتراک در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و مطالب ما